Skip to content

The Ministry of Employment's guide on work environment: 
Whole-body vibrations

Excerpt: Whole-body vibrations can cause back problems, in particular lower back pain, but also disc herniation and early degeneration of the spine. High levels of vibration and exposure for longer periods of time increase the risk, resting periods have a reducing effect.

When vibrations appear in combination with fixed working-positions and frequent twists of the back the risk of injuries increases. The same is the case when muscles are tired or the back is pressed together due to hard physical work. Schocks or unexpected movements caused by uneven grounds or small collisions also increase the risk.

EU-directive concerning: Whole-body vibrations

Uddrag:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1. Dette direktiv, som er det 16. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF, indeholder minimumskrav til beskyttelse af arbejdstagerne mod sådanne risici for deres sundhed ogsikkerhed, der opstår eller kan opstå som følge af eksponering for mekaniske vibrationer.

2. Kravene i dette direktiv gælder for aktiviteter, hvor
arbejdstagerne eksponeres eller kan eksponeres for risici ved mekaniske vibrationer i forbindelse med arbejdet.

3. Direktiv 89/391/EØF finder anvendelse på hele det i stk. 1 nævnte område, medmindre nærværende direktiv indeholder
strengere og/eller mere specifikke bestemmelser.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) »hånd-arm-vibrationer«: mekaniske vibrationer, der, hvis de overføres til et menneskes hænder ogarme, medfører risiko for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, navnlig skader på kar, knogler, led, nerver eller muskler.

b) »helkropsvibration«: mekanisk vibration, der, hvis den overføres til hele kroppen, medfører risiko for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, navnlig sygdomme i lænderyggen og skader på rygsøjlen.